Operator Nastawni i Obsługi Rozdzielni WN

Opis

Zakres obowiązków:

• sterowanie pracą układu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym;
• wykonywanie przełączeń ruchowych w zakresie zapewnienia ciągłości zasilania w sieci c.o. i c.w.u.;
• przeprowadzanie regulacji zapewniających dotrzymanie wymaganych parametrów pracy: ciśnienia
i temperatury wody w obiegach ciepłowniczych;
• nadzór nad prawidłową pracą pomp, wentylatorów, rurociągów i armatury urządzeń układu kogeneracyjnego
i kotłowni;
• dokonywanie odczytów wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej oraz prowadzenie książki raportu pracy urządzeń;
• dotrzymanie optymalnych parametrów pracy, prowadzenie bieżących zapisów ruchowych – parametrów pracy układu.

Wymagania:

• wykształcenie zawodowe, pożądane średnie techniczne;
• roczne doświadczenie przy obsłudze urządzeń energetycznych, pożądane 2-lata pracy;
• świadectwa kwalifikacyjne: G-2E, G-3E:
• obsługa komputera oraz znajomość Pakietu MS Office;
• wiedza w zakresie podstaw eksploatacji agregatów kogeneracyjnych z silnikami gazowymi;
• szczególna odpowiedzialność oraz szczególna sprawność psychofizyczna niezbędna do zapewnienia pełnej kontroli parametrów;
• zdecydowanie w działaniu;
• umiejętność podejmowania decyzji;
• nastawienie na rozwój swoich umiejętności;
• nastawienie na cel i realizację wyznaczonych zadań;
• samodzielność w pracy, zaangażowanie, wytrwałość, sumienność;
• dobra organizacja pracy oraz gotowość podejmowania wyzwań;
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Wioleta Wowra

April 6, 2023 09:37
Telefon kontaktowy: 0327537311
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wjastrzebiu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...