Specjalista ds. Planowania i Paliw

Opis

Zakres obowiązków:
• prowadzenie prac związanych z prowadzeniem ewidencji ilości i jakości węgla oraz gazu z odmetanowania kopalń dostarczanego Zakładom Spółki;
• prowadzenie dokumentacji związanej z magazynem paliw;
• prowadzenie rejestru rozchodu ilościowego i jakościowego węgla i biopaliw w oparciu dane z poszczególnych Zakładów Spółki;
• weryfikowanie dokładności pobierania przygotowywania i wykonywania analiz próbek węgla zgodnie z normą PN-90-G-04502;
• nadzór nad zawieraniem, zmianami oraz realizacja umów w zakresie funkcjonowania działu;
• opracowywanie bilansów przychodu i rozchodu węgla i biopaliw wraz z ilością stanu zwału;
• kontrola zgodności faktur zakupu paliw z dokumentami dostawy i wynikami analiz paliwa;
• rozliczanie faktur zakupowych węgla oraz pozostałych paliw;
• opracowywanie okresowych analiz dotyczących gospodarki paliwowo-energetycznej;
• opracowywanie kwartalnych, rocznych i wieloletnich planów zużycia paliwa;
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych zadań;
• współpraca przy przygotowywaniu materiałów do taryf i koncesji w zakresie technicznym;
• opracowywanie innych raportów i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki.

Wymagania:
• wykształcenie średnie, pożądane średnie techniczne;
• pożądane 2-letnie doświadczenie w obszarze wytwarzania ciepła oraz rozliczeń energetycznych;
• prawo jazdy kat. „B”;
• wiedza z zakresu Prawa energetycznego w obszarze gospodarki paliwami;
• znajomość pakietu MS Office;
• znajomość zagadnień technicznych w obszarze wytwarzania ciepła i rozliczeń energetycznych;
• zdecydowanie w działaniu;
• umiejętność podejmowania decyzji;
• sumienność, zaangażowanie i wytrwałość;
• nastawienie na rozwój swoich umiejętności;
• nastawienie na cel i realizację wyznaczonych zadań;
• samodzielność w pracy, dobra organizacja pracy oraz gotowość podejmowania wyzwań;
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Wioleta Wowra

April 6, 2023 09:42
Telefon kontaktowy: 0327537311
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wjastrzebiu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...